หน้าแรก

banner-06-1
untitled-2

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง

หน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวชี้วัด

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

สถิติ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก

ผลการประเมินตัวเอง

ตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมเจ้าท่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการบริหารงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

การส่งเสริมคุณธรรมและวินัย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าหน่วยงาน

นายมนต์ชัย ชินประดิษฐสุข
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เบอร์ติดต่อ 0-2233-13311-8 ต่อ 424

บริหารเงินงบประมาณ

หน่วยงานในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
7
เดือนนี้
182
สัปดาห์นี้
71
ทั้งหมด
8,125